11/04/18  Tin của trường  470
Quyết định và Trao bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1
 11/04/18  Tin của trường  465
Trường TH Mỹ Bình đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 tháng 03/2018.